Toiset väittävät sokerin sisältämän tyhjän energian nauttimista ylipainon kerryttäjäksi ja lihavuusepidemian aiheuttajaksi, toisten mielestä syynä on liiallinen tai vääränlainen rasva. Syy lihauuteen ei ole kuitenkaan lähellekään näin mustavalkoinen. 

Käyn tässä kirjoituksessa läpi joitakin lihavuusepidemian taustalla mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä.

Joidenkin mielestä normaalipainossa pysyminen on kamppailua ihmisluontoa vastaan, ja näissä sanoissa piilee yllättävän paljon totuutta. Yksilöllisyys, yksinäisyys ja yhteisöllisyys, modernisoituminen ja globalisaatio, juhla ja arki, köyhyys ja rikkaus, ahmiminen ja nälkä, nukkuminen ja univaikeudet, hellyys ja hellyyden puute, sairastuminen ja terveys ja epäonnistumiset ja onnistumiset. Kaikki nämä asiat ja lisäksi lukemattomat muut elämään liittyvät tekijät voivat liittyä lihavuuteen.

Lihavuutta esiintyy niin lapsilla, nuorilla kuin aikuisilla, kaikissa sosiaaliluokissa ja niin miehillä kuin naisilla. Rakkaus ruokaan ja laiskuus on meissä luonnostaan. Lisäksi elämme yhteiskunnassa, jossa elintaso on noussut, ruokaa on tarjolla yli tarpeen, eikä päivittäinen liikkuminen ole pakollista. Ylipainoisuudesta on tullut yhteiskunnassamme tavallisempaa kuin normaalipainoisuudesta, ja kuitenkin ruokaa markkinoidaan meille jatkuvasti.

Kasvikunnan tuotteet ovat voineet väistyä teollistumisen, einesten ja välipalakulttuurin yleistymisen myötä. Suomalaiseen ruokaperinteeseen kuuluu kasviksia, mutta esimerkiksi naisten siirtyminen pidemmille työurille ja työelämän lisääntynyt psyykkinen kuormittavuus on voinut saada aikaan sen, että aikaa tai jaksamista kotiruoan tekemiseen on perheissä entistä vähemmän. Samaan aikaan ruokailuympäristöstämme on tullut rauhattomampi, ja syöminen on muuttunut osin yhteisöllisestä ruokailusta jaksamisen kannalta välttämättömien välipalojen ja pika-aterioiden haukkaamiseen.

Huonolaatuiset viljatuotteet voivat puolestaan muuttua nopeasti verensokeriksi niiden nauttimisen jälkeen, eivätkä ne sisällä juurikaan ihmiselle välttämättömiä suojaravintoaineita. Tämän vuoksi ne ovat lähinnä energiaa, joka liiallisesti saatuna johtaa lihomiseen. Huonolaatuisilla viljatuotteilla tarkoitetaan vähäkuituisia raffinoituja viljoja ja niistä valmistettuja tuotteita, kuten leipiä ja leivonnaisia. Raffinoitua viljaa saadaan puhdistamalla täysjyväviljasta sen sisältämiä ravitsemuksellisesti tärkeitä osia. Näiden osien mukana poistuu ravintokuitua ja suurin osa vitamiineista ja muista tärkeistä suojaravintoaineista. Täysjyväviljan sisältämät kuidut estävät nopeita verensokerin vaihteluita, mikä auttaa pitämään näläntunnetta poissa ja syömistä paremmassa hallinnassa. Tällä hetkellä suomalaiset saavat kuitenkin ruokavaliostaan keskimäärin liian vähän kuitua.

Sokeri ja sen sisältämä energia ovat puolestaan usein piilossa, joten emme kykene arvioimaan sen määrää silmämääräisesti. Kuten aikaisemmin totesin, myöskään keho ei tunnista tarkasti syödyn ruoan energiamäärää. Sokeripitoiset herkut yhdistyvät usein painonhallintaan liittyviin ongelmiin senkin vuoksi, että niitä saatetaan syödä runsaammin määrin epäsäännöllisen syömisen vuoksi, jonka tiedetään olevan yhteydessä heikompaan painonhallintaan.

Ylimääräistä energiaa voidaan saada helposti myös muualta, kuin ruoasta. Runsasta alkoholinkäyttöä pidetään yhtenä keskeisenä painonnousun syynä. Suurin osa alkoholijuomien energiasta tulee useimmiten alkoholista, toisin kuin joskus kuvitellaan. Alkoholia voidaan nauttia rennoin mielin, kun pysytään kohtuuden rajoissa ja ruokavalio on kokonaisuutena kunnossa. Kohtuullisella alkoholinkäytöllä tarkoitetaan tyypillisesti naisilla korkeintaan yhtä ja miehillä kahta alkoholiannosta päivässä.

Myös perimä vaikuttaa painonkehitykseen. Evoluutio on kehittänyt meille hyvän ruokahalun ja energiaa säästävän kehon. Tämän vuoksi meidän on yleensä paljon helpompi syödä, kuin kuluttaa tietty määrä kaloreita. Tämän vuoksi kilot kertyvät helposti huomaamatta pidemmällä aikavälillä. Nykyään on tunnistettu jo suuri joukko geenejä, jotka vaikuttavat painoon. Suurin osa niistä näyttäisi kuitenkin vaikuttavan syömiskäyttäytymiseemme aineenvaihduntamme sijaan. Perimään liittyvien tekijöiden aikaansaamista syömiskäyttäytymisen eroista tiedetään kuitenkin vasta vähän, eivätkä geenit yksin kykene määräämään kenestäkään lihavaa tai hoikkaa. Ympäristö- ja elintapatekijät ovat nykytietämyksen mukaan huomattavasti merkittävämmässä roolissa painon taustalla. Geenien tuhansien eri yhdistelmävaihtoehtojen mahdollisten vaikutusten selvittäminen on kuitenkin vielä nykymenetelmin mahdotonta, joten ne ovat vielä toistaiseksi arvoitus. Ympäristö ja elintapamme saattavat myös vaikuttaa syömiskäyttäytymiseemme säätelemällä geeniemme luentaa. Suuri kysymys on, voivatko vanhempiemme tai isovanhempiemme elintavat vaikuttaa näin esimerkiksi painoomme ja riskiimme sairastua erilaisiin sairauksiin.

Toisaalta myös liikuntatottumuksemme ovat muuttuneet merkittävästi. Kuluttaaksemme yhtä paljon kuin esi-isämme, meidän tulisi kävellä reippaasti jopa viisi tuntia päivittäin. Ihmisen on myös hankala arvioida, kuinka paljon hän on kuluttanut. Ihmisten fyysisen aktiivisuuden välistä vaihtelua ei myöskään voi määritellä tarkasti millään laskukaavalla.

Voi tuntua hyvinkin kaukaa haetulta, että lääketieteen kehittyminen ja samaan aikaan lisääntynyt tietoisuus lihavuuden vaaroista voisi edistää lihavuuden lisääntymistä. Näkökulmamme terveyden edistämiseen on kuitenkin länsimaisittain varsin sairaiden ihmisten hoitoon keskittyvä. Vastamedikalisaatiolla tarkoitetaan sitä, että tietyt asiat suljetaan lääketieteen ulkopuolelle, kuten sairastumisriskissä olevat kliinisesti sinänsä terveet. Sairauksien hoitoon on tarjolla apua, mutta sairauksien ehkäisy nähdään usein yhä pitkälti yksilön vastuuna. Kokonaiskuvassa on vaikea arvioida, mikä medikalisaation tai vastamedikalisaation vaikutus on voinut olla lihavuusepidemian kehittymisen aikana.

Digitaalinen media on tarjonnut kuitenkin runsaan määrän tietoa, kuten terveystietoa, kaikkien saataville. Näin ihmiset ovat lisääntyvässä määrin alkaneet hoitaa itse itseään. Maallikon on kuitenkin erittäin vaikea erottaa huuhaata luotettavasta tiedosta, mikä on johtanut siihen, että terveyteen liittyvä tieto näyttäytyy yhä useammin ristiriitaisena. Tämä on voinut osaltaan johtaa jojolaihduttamisen, erilaisten trendidieettien läpikäymisen, hallitsemattoman syömisen ja lihomisen kasvuun.


Lopuksi

Kilojen kertymiseen ei ole koskaan yhtä ainutta syytä, jonka poistaminen johtaisi väistämättä normaalipainoon. Painoon vaikuttavat yhdessä niin psykologiset, sosiaaliset ja fysiologiset kuin ympäristöön liittyvät tekijät. Kaiken kaikkiaan painomme voi olla kenties satojen tai tuhansien geenien, muiden yksilön sisäisten tekijöiden vaihtelun, ja lukuisten eri ympäristö- ja elintapatekijöiden summa.

Lähteet:

Aikuisten lihavuus. Käypä hoito -suositus. Suomen lihavuustutkijat ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2013. http://www.kaypahoito.fi.

Aro A. Ravinnon rasvat – laatu määrää tärkeämpi. Terveyskirjasto (Päivitetty 28.8.2012)

Helldán A, Raulio S, Kosola M, Tapanainen H, Ovaskainen ML ja Virtanen S. Finravinto 2012 -tutkimus – The National FINDIET 2012 Survey. THL. Raportti 16/2013, 187 s. Helsinki 2013.

Helldán A, Raulio S, Kosola M, Tapanainen H, Ovaskainen ML ja Virtanen S. Tyydyttyneen rasvan saanti suomalaisilla aikuisilla – Finravinto 2012 -tutkimus. Helsinki 2013.

Lahelma E. Medikalisaation juurilta nykypäivään. Duodecim 2003;119:1863–8.

Pietiläinen K, Mustajoki P ja Borg P. Lihavuus. Kustannus Oy Duodecim 2015.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2013. Tilastoraportti 6/2015, 19.3.2015. Suomen virallinen tilasto, Terveydenhuollon menot ja rahoitus. Helsinki; 2015.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Terveyttä ruoasta –  suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/images/vrn/2014/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.pdf

Kommentoi

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s