Histamiini on biogeeninen amiini (pieni molekyylinen aineenvaihduntatuote), jota löytyy kaikkialta kehosta ja erityisesti iholta sekä limakalvoilta (1). Elimistö muodostaa histamiinia omatoimisesti, mutta histamiinia voidaan saada myös ruuan mukana. Joillekin henkilöille histamiinia voi kerääntyä elimistöön enemmän kuin sitä ehditään hajottaa, johon voi liittyä vatsaoireita sekä ruoansulatuskanavan ulkopuolisia oireita. Tätä tilaa kutsutaan histamiini-intoleranssiksi.

Histamiini-intoleranssi on kuitenkin kiistelty oireyhtymä, sillä tutkimusnäyttö on vielä sen osalta vajavaista. Tutkimusnäyttöä aiheesta kuitenkin löytyy ja myös omalla vastaanotolla tulee aika ajoin vastaan henkilöitä, jotka saavat apua histamiini-intolerantikolle suunnatusta ruokavaliohoidosta.

Histamiinin aiheuttamat oireet

Kuten aikaisemmin mainitsin, histamiini-intoleranssiin liittyy vatsaoireita ja ruoansulatuskanavan ulkopuolisia oireita. Oireet tulevat tyypillisesti syömisen aikana tai pian sen jälkeen. Histamiinin aiheuttamat oireet voivat ilmetä monin eri tavoin tai vain yksittäisinä oireina. Alla olevaan taulukkoon on listattu histamiini-intoleranssin diagnostiset kriteerit ja erilaiset oiretyypit:

Näyttökuva 2019-7-30 kello 18.29.37
Histamiini-intoleranssin diagnostiset kriteerit ja oireet (mukailtu lähteestä Tuck et al 2019)

Histamiini-intoleranssiin ei ole olemassa mitään selkeää diagnostista kriteeristöä eikä sen toteamiseen ole olemassa luotettavia verikokeita. Histamiini-intoleranssin toteamiseen käytetään yllä olevassa taulukossa olevien kriteerien yhdistelmää. Lisäksi ennen kuin diagnoosi voidaan vahvistaa, on hyvä poissulkea muut ruoka-aineintoleranssit, ruoansulatuskanavan sairaudet, IgE-välitteiset ruoka-aineallergiat sekä mahdollinen mastosytoosi.

histamiini-intoleranssi verkkovalmennus

Kärsitkö histamiini-intoleranssista? Uudessa verkkovalmennuksessa saat konkreettiset keinot histamiini-intoleranssin selättämiseen! Klikkaa yllä olevaa kuvaa ja tutustu valmennukseen.

Mekanismit histamiini-intoleranssin taustalla

Histamiini-intoleranssi syntyy, kun histamiinia kerääntyy elimistöön enemmän kuin sitä ehditään hajottaa. Terveillä henkilöillä ruoasta saatava histamiini hajotetaan nopeasti amiinioksidaasien toimesta, kun taas histaaminiherkillä henkilöillä amiinioksidaasien aktiivisuus on heikompaa, mikä saa histamiinin kerääntymään elimistöön. Elimistössä on kaksi pääasiallista histamiinia pilkkovaa entsyymiä diamiinioksidaasi (DAO) ja histamiini-N-metyylitransferaasia (HNMT), joista ensimmäistä pidetään tärkeimpänä histamiinimäärän säätelijänä.

Sen lisäksi, että histamiinia saadaan ruoan mukana elimistö voi myös itse muodostaa histamiinia esimerkiksi suoliston mikrobiston välityksellä. Kehossa tuotetulla histamiinilla näyttää kuitenkin olevan vähemmän roolia histamiini-intoleranssissa. Kuitenkin mastosytoosissa, jossa syöttösolujen määrä kehossa kasvaa tai niin kutsutussa syöttösolujen aktivaatio-oirekuvassa (mast cell activation syndrome), joissa syöttösolut aktivoituvat vielä osittain tuntemattomasta syystä, voivat johtaa histamiinin runsaampaan eritykseen kehossa (3). Syöttösolut ovat immuunipuolustuksen soluja, jotka erittävät mm. histamiinia. Tietyillä ruoka-aineilla on potentiaalinen kyky vapauttaa histamiinia syöttösoluista. Tällaisia ruokia ovat mm. sitrushedelmät, kala, papaija, pähkinät, maapähkinä, tomaatti ja suklaa (2). Tutkimusnäyttö aiheesta on kuitenkin melko vajavaista.

janeris-marte-RbE7eW-C8oU-unsplash

Histamiini-intoleranssin hoito

Ruoka-aineiden histamiinipitoisuudet ja histamiinirajoitteinen ruokavalio

Jos muut ruoka-aineallergiat ja -intoleranssit, ruoansulatuskanavan sairaudet yms. on suljettu pois, voidaan kokeilla 4-6 viikkoa kestävää vähän histamiinia sisältävää ruokavaliohoitoa. Alla olevassa listassa on pääasiallisia histamiinia sisältäviä ruoka-aineita, joiden on havaittu aiheuttavan oireita histamiini-intolerantikoille. Lista ei ole kuitenkaan kaiken kattava, koska eri tutkimuslähteissä ruoka-aineiden histamiinipitoisuuksissa on suurta vaihtelua.

Näyttökuva 2019-7-30 kello 15.44.48
Histamiinia sisältävät ruoka-aineet (mukailtu lähteestä Tuck et al 2019)

Fermentoidut ruoat, säilötyt ruoat, valmisruoat ja ruoat, joita on varastoitu pitkiä aikoja sisältävät tyypillisesti histamiinia ja sen kaltaisia biogeenisia amiineja. Biogeenisia amiineja muodostuu ruokaan ennen kaikkea proteiinien bakteerifermentaation myötä. Mitä helpommin ruoka-aine pilaantuu ja mitä enemmän se sisältää proteiinia, sitä herkemmin histamiinia muodostuu ruoan valmistuksen ja säilytyksen aikana. Ruoan järkevällä säilytyksellä ja hyvällä kylmäketjulla voidaankin vaikuttaa biogeenisten amiinien muodostumiseen ruuassa. Eri ruoka-aineiden histamiinipitoisuuksista on kuitenkin ristiriitaista tietoa, jonka vuoksi esimerkiksi netissä oleviin listoihin kannattaa suhtautua varauksella (6).

Muita hoitokeinoja

Vähän histamiinia sisältävän ruokavalion tukena voi kokeilla mm. apteekeista saatavia DAO-entsyymivalmisteita. DAO-entsyymejä kannattaa ottaa noin tunti ennen runsaasti histamiinia sisältävän ruoan syömistä. DAO-entsyymin hyödyistä on ristiriitaista tutkimusnäyttöä, joten niiden käyttöön on hyvä suhtautua varauksella (7). Myös antihistamiinilääkkeistä voi olla apua oireiden helpottamiseksi.

FODMAP-rajoitteinen ruokavalio saattaa ainakin teoriassa olla eduksi histamiini-intoleranssissa. Jos FODMAP-ruokavalio ei ole entuudestaan tuttu, käy lukemassa aikaisempi kirjoitukseni aiheesta. Nimittäin, ärtyvää suolta sairastavilla henkilöillä tehdyssä tutkimuksessa huomattiin, että FODMAP-rajoitteista ruokavaliota noudattavilla histamiinitasot olivat laskeneet huomattavasti verrattuna henkilöihin, jotka noudattivat runsaasti FODMAP-hiilihydraatteja sisältävää ruokavaliota (5).  Mahdollisia syitä, miksi FODMAP-hiilihydraatit voivat vaikuttaa histamiinitasoihin, on muutamia. Yksi syy on se, että FODMAP-hiilihydraattien fermentaation kautta muodostuvat lyhytketjuiset rasvahapot muokkaavat histamiinia erittävien syöttösolujen toimintaa suolistossa. Toinen vaikutustapa voi välittyä FODMAP-hiilihydraattien fermentaatiossa muodostuvan kaasun ja sitä seuraavan turvotuksen ja suolen pingotuksen kautta, jolloin mekaaninen rasitus saa syöttösolut vapauttamaan histamiinia. Tutkimusnäyttö tästäkin aiheesta on hyvin alustavaa eikä FODMAP-ruokavaliota voi suoraan suositella histamiini-intoleranssin hoitoon.

Histamiiniruokavalion altistus- ja ylläpitovaihe

Jos histamiinirajoituksesta ei ole apua oireisiin, kannattaa pois jätetyt ruoka-aineet palauttaa takaisin ruokavalion. Sen sijaan, jos histamiinirajoitteinen ruokavalio helpottaa oireita, seuraavaksi on tärkeä aloittaa histamiinia sisältävien ruoka-aineiden altistusvaihe. Altistusvaiheen tarkoituksena on selvittää oma henkilökohtainen toleranssi histamiinia ja histamiini sisältäviä ruoka-aineita kohtaan. Altistusvaiheen avulla pyritään laajentamaan ruokavaliota mahdollisimman laajaksi, jotta ruokavalioon ei jäisi turhia rajoituksia.

Huomiota histamiini-intoleranssista ja sen hoidosta

Histamiini-intoleranssin hoidossa on hyvä pitää mielessä se, että kyseessä on vielä jokseenkin kyseenalainen tila. Ruoka-aineiden histamiinipitoisuudet vaihtelevat eri lähteiden mukaan hyvin paljon, jonka lisäksi histamiinipitoisuuksiin vaikuttavat ruoka-aineen säilyttäminen ja valmistusprosessi.

Histamiini-intoleranssin ruokavaliohoito kannattaa toteuttaa yliopistotason ravitsemusterapeutin ohjauksessa, jolla on kokemusta vatsavaivojen ruokavaliohoidosta.    Ravitsemusterapeutti auttaa ruokavaliohoidon toteutuksessa, niin että ruokavalio pysyy mielekkäänä ja ravitsemuksellisesti riittävän monipuolisena. Lisäksi ravitsemusterapeutti tunnistaa mahdolliset histamiinia sisältävät ruoka-aineet sinun ruokavaliossasi. Lisäksi ravitsemusterapeutti osaa tunnistaa ruokavaliostasi mahdolliset oireita aiheuttavat tekijät, koska kuten aikaisemmin mainitsin, histamiinia sisältäviä ja mahdollisia oireita aiheuttavia ruoka-aineita on enemmän kuin tässä artikkelissa olevassa listassa on mainittu.

Yhteenveto

Histamiini ja muut biogeeniset amiinit ovat kehon itsensä tuottamia aineenvaihduntatuotteita, jonka lisäksi niitä saadaan myös ruuan mukana. Joillakin henkilöillä histamiinipitoisuus saattaa kohota liian korkealle tasolle, koska histamiinia pilkkovien entsyymien taso on liian matala. Tämä voi aiheuttaa vaihtelevia oireita kehossa, kuten vatsavaivoja, iho-oireita, päänsärkyä yms.

Histamiini-intoleranssiin ei ole olemassa varsinaisia diagnostisia kriteereitä eikä sen toteamiseen ole luotettavia laboratoriokokeita. Histamiini-intoleranssin diagnosointi tehdäänkin pois sulkemalla muut ruoka-aineintoleranssit, ruoansulatuskanavan sairaudet, IgE-välitteiset ruoka-aineallergiat sekä mahdollinen mastosytoosi lääkärin toimesta. Tämän jälkeen voidaan kokeilla auttaako histamiinirajoitteinen ruokavalio oireisiin. Jos oireet helpottavat, tehdään altistusvaihe, jonka tarkoituksena on selvittää oma henkilökohtainen toleranssi histamiinia ja histamiini sisältäviä ruoka-aineita kohtaan.

On hyvä tiedostaa, että tutkimusnäyttö histamiini-intoleranssista on vielä vajavaista. Esimerkiksi ruoka-aineiden histamiinipitoisuuksissa on suuria eroja eri lähteiden mukaan, mikä hankaloittaa histamiinirajoitteisen ruokavalion toteuttamista.

Kirjoittaja: Tomi Valtanen

Lähteet

Tuck et al. Food intolerances. Nutrients. 2019 Jul 22;11(7).

Martin et al. Histamine intolerance and dietary management: a comprehensive review. Allergol Immunopathol. 2016 Sep-Oct;44(5):475-83

Maintz & Novak. Histamine and histamine intolerance. Am. J. Clin. Nutr. 2007, 85, 1185–1196.

 

Kärsitkö histamiini-intoleranssista? Uudessa verkkovalmennuksessa saat konkreettiset keinot histamiini-intoleranssin selättämiseen! Klikkaa yllä olevaa kuvaa ja tutustu valmennukseen.

One thought on “Histamiini-intoleranssi – mistä on kyse ja kuinka hoitaa sitä ruokavaliolla?

  1. Hei. Tiesitkö että on ihmisiä jotka saavat viikottain ”histamiinimyrkytyskohtauksia”. Minulla voimakas oksentaminen jatkuu aina n. 18 tuntia ja pystyn ainoastaan olemaan vuoteessa. En voi lukea, kuunnella musiikkia keskustella jne. Näitä on riittänyt nyt 10 vuotta. Meidän apteekkien Dao on niin täynnä eri aineita etten voinut käyttää sitä, mutta tilaamme usa NaturDao nimistä tuotetta ja se on selvästi auttanut. Nyt kohtausten väli on jopa 2-3 viikkoa.

    Tykkää

Kommentoi

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s