Ahmintahäiriö (BED)

Ahmintahäiriössä on tyypillistä, että syöminen koetaan hallitsemattomana ja pakonomaisena. Sairaus on yleisin aikuisilla, mutta nuorilla sitä esiintyy myös jonkin verran. Oireilu alkaa yksilöllisesti. Osalla syömisen ylilyönnit ovat vaivanneet koko elämän, toisilla ylisyöminen liittyy jostakin traumaattisesta kokemuksesta selviämiseen ja  osa ei tunnista mistä ahmiminen on saanut alkunsa.

Ahminen voi kestää hetken tai henkilö voi syödä päivän mittaan lähes tauotta. Syöminen on tavallisesti nopeaa ja loppuu usein vasta epämukavaan täyden olon tunteeseen. Vaikea tunne, syömisen himo tai ruoan näkeminen voi laukaista ahmimisen. Ahmimista hävetään, jonka vuoksi henkilö syö mieluiten yksin. Syömistä seuraa usein masentuneisuuden ja pettymyksen tunteet. Ahminnasta seuraa terveydellisiä ongelmia mikä näkyy esimerkiksi rytmihäiriöinä, ylipainona, kohonneena kolesterolina, vatsakipuina ja muina ruoansulatuskanavan ongelmina.

Ravitsemushoito on tärkeä osa laihuushäiriöisen hoitokokonaisuutta. Ravitsemusterapeutti auttaa sinua löytämään tarpeisiisi sopivan ruokavalion ja pääsemään irti ahmimistarpeesta, tukee normaalin ruokasuhteen löytämisessä ja hälventää ravitsemukseen liittyviä pelkoja.