Tietosuojakäytäntö

Käyttämällä Ravitsemustalon palveluja hyväksyt nämä tietosuojakäytännöt.

Ravitsemustalo saa kerätä käyttäjätietoja, joita käyttäjä lähettää tai joita saa kerätä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjätietojen hyödyntäminen

Palveluun lähetettyjä tietoja käytetään ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Ravitsemustalo kerää käyttäjätietoja, kun asiakas käyttää palveluita.

Käyttäjätietoja kerätään asiakastietojen keräämiseksi, palvelun käyttäjämäärien seuraamiseksi ja Ravitsemustalon liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi.

Syöttämällä henkilötietoja lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan Ravitsemustalolle, käyttäjä hyväksyy tietojensa keruun, käytön ja luovuttamisen näiden tietoturvakäytäntöjen mukaisesti.

Henkilötietojen luovutus

Käyttäjätietoja ei luovuteta ulkoisille osapuolille ilman käyttäjän kirjallista suostumusta tai soveltuvan lain tai määräyksen noudattamiseksi. Käyttäjä hyväksyy sen, että Ravitsemustalo saattaa luovuttaa henkilötietoja asianmukaisille viranomaisille.

Käyttäjätietojen paikkansapitävyys

Käyttäjä sitoutuu antamaan Ravitsemustalolle paikkansapitäviä tietoja käyttäessään palveluita.

Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltää Ravitsemustaloa säilyttämästä tietojaan. Pyynnön voi toimittaa Ravitsemustalolle sähköpostitse osoitteeseen contact@ravitsemustalo.fi.

Henkilötietojen säilytys ja tarkistaminen

Ravitsemustalo säilyttää käyttäjätietoja niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten tiedot on kerätty.

Tietoja säilytetään luottamuksellisesti niin, että ulkoiset osapuolet eivät pääse niihin käsiksi.

Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä tietosuojaan liittyen tai mikäli käyttäjä haluaa tarkistaa Ravitsemustalolla olevat käyttäjätietonsa, käyttäjä voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen contact@ravitsemustalo.fi.

 

Muut ehdot ja määräykset

Ravitsemustalolla on oikeus oman vapaan harkintansa mukaisesti milloin tahansa muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä.