Syömishäiriöt

Syömishäiriöt kehon ja mielen sairauksia, joihin liittyy poikkeavan syömiskäyttäytymisen lisäksi psyykkisen, sosiaalisen tai fyysisen toimintakyvyn häiriintyminen. Epänormaalin ruoka-, paino- ja liikuntasuhteen lisäksi käsitys itsestä ja omasta kehosta on usein vääristynyt. Syömishäiriön hoidossa tarvitaan moniammatillista otetta. Ravitsemushoito opastaa ja oikaisee sairastuneen ruokaan liittyviä vääriä tottumuksia ja uskomuksia, antaa ohjeita riittävästä ravitsemuksesta sekä motivoi ja tukee potilaan ravitsemustilan korjaamisessa. Keskeistä ohjauksessa on yksilöllisyys, joustavuus ja positiivinen ote.