Reumataudit

Reumasairaudet ovat yleinen ja kirjava sairausryhmä, jotka voidaan jakaa tulehduksellisiin ja ei-tulehduksellisiin reumasairauksiin. Ravitsemushoidolla on tärkeä osa reumasairauksien laadukasta hoitoa.