Hyvinvointipaketti

Hyvinvointiin vaikuttavien asioiden läpi käyminen

Arvot

 • Elääkö arvojen mukaista elämää

Stressi

 • Miten voi helpottaa omaa stressiä
 • Miten stressi vaikuttaa hyvinvointiin ja painoon

Uni

 • Unta helpottavia keinoja

Tavoitteet

Pitkäkestoisten tavoitteiden asettaminen – lyhytkestoisten tavoitteiden asettaminen

Arvot ja tavoitteet asetettu –> ei onnistu käytännössä

 • F = Fusion (stuff your mind tells you that gets in the way when you get caught up in it)
  E = Excessive goals (your goal is too big, or you lack the skills, time, money, health, or other resources)
  A = Avoidance of discomfort (unwillingness to make room for the discomfort this challenge brings)
  R = Remoteness from values (losing touch with – or forgetting – what is important or meaningful about this)

  Koko yrityksen henkilöstön työvireyden, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

  – Ravitsemus, liikunta, tauottaminen, organisointi, suunnittelu jne.

  – Matkatyöläiset, toimistotyöläiset, yötyöläiset

  – Mennään työpaikalle, kuunnellaan haasteet, keskustellaan työntekjöiden kanssa jne. –> annetaan toimintasuunnitelma ja autetaan sen toteuttamisessa